คลินิกทันตกรรมที่ให้บริการการดูแลรักษาฟันและโรคในช่องปากโดยทีมทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งยินดีให้คำปรึกษาและให้การรักษาด้วยความเอาใจใส่ ทีมงานของเราเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ด้านทันตกรรมเพิ่มเติมแยกตามรายสาขาเฉพาะด้าน ด้วยเราเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อผลการรักษาที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ นอกเหนือจากประสิทธิภาพการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยมในบรรยากาศที่สะดวกสบาย เป็นกันเอง 

 พร้อมให้ความสะดวกสบายแก่คนไข้ ด้วยสาขาที่ 2 ที่ใกล้กับ รถไฟฟ้า พร้อมพงษ์ เพียง 50 เมตร 

 ในชื่อว่า Dentalista at Phromphong 


Dentalista is a modern, full service dental clinic located in the heart of Bangkok, near transport links and other amenities.
Newly established in 2014, this clinic is ultra-modern with a chic, clean décor and containing the latest in dental diagnostic and therapeutic technology to ensure you receive the best care available.

Our skilled team of dentists work together to deliver a comprehensive dental service, encompassing both general and specialist areas, from teeth fillings to dental implants.

-At Dentalista we look forward to serving you. Please get in touch to ask us anything about our services, or to discuss your dental problems with us. We are always happy to help.

 

Dear Dentalista Clinic
Dr.Sujitra is the one of Gum specialist in Bangkok, Her schedules is always busy, So many loyal patients Come to see her. I did my root canal, Deep clean, and last Braces my teeth.
She recommend me damon type which had faster result within one year, I almost finish my braces.
Really recommend to Meet Dr. Sujitra for your dental problem. She is nice person too.


Dhanny

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

To Dentalista
I’m extremely satisfied  with your professional treatment  & Customer service.
My dental case must be unusual and difficult to treat (congenital Missing teeth and big gaps between teeth ) However Dentalista Clinic has resolved all problems  I had and extremely happy with results.
Staff and all warmly  welcome and very professional.  I highly recommend Dentalista Clinic to my friends / relatives and all people.
Thank


Kohei

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dear Dentalista Clinic


I always put off going to the dentist, Back in England  they are a little bit scary . Dentalista is the first Dentist I Actually enjoy coming to this place offers great service at a great price too .


Mark

 

 


 

 

Our Promotion

 

free-counter-plus.com